Seniorstart.se – startsida för seniorer och pensionärer

Seniorstart.se syftar till att skapa en bra startsida för seniorer och pensionärer.

Startsida för seniorer och pensionärer

Vår erfarenhet är att det kan vara väldigt svårt att hitta rätt information och dessutom pålitlig information på internet. Detta gäller alla, men kanske i synnerhet de som inte har alltför stor datorvana och kanske inte växte upp i datorns tidsålder på det sätt som dagens barn gör.

För oss som inte är så vana, och kanske dessutom inte är hejare på engelska, kan det bli ganska komplicerat att söka och hitta rätt saker på internet. Här är seniorstart.se lösningen i form av en startsida för seniorer och pensionärer specifikt. Seniorstart.se kommer ha ett antal komponenter, av vilka ett par förklaras nedan.

Länksamling för seniorer och pensionärer

Seniorstart.se skall ha en länksamling som är riktad till seniorer och pensionärer specifikt. Detta innebär att vi skall ha länkar för vår målgrupp seniorer och pensionärer på så sätt att de inte behöver söka på internet för att hitta mycket av det de söker. Vi skall helt enkelt tillhandahålla tydliga och bra länkar inom allehanda kategorier, alltifrån nyheter och kultur till shopping och resor och mycket där emellan.

Seniorstart.se skall ha följande funktioner för seniorer och pensionärer på sikt:

  • Tydliga kategorier på länksamlingen
  • Tydliga och många länkar
  • Möjlighet för besökarna att föreslå länkar

Sökmöjligheter för seniorer och pensionärer

Naturligtvis kan inte länksamlingen innehålla allt! Därför måste viss sökning till om besökarna söker väldigt specifik information. Seniorstart.se kan i alla fall göra det lite enklare genom att koppla in lite sökmotorer och tillhandahålla dessa direkt på seniorstart.se, på så sätt kan besökarna använda sökmotorer och länksamlingen samtidigt och smidigt utan att byta till en annan hemsida.

Rabatter för seniorer och pensionärer

Seniorstart.se har dessutom som mål att tillhandahålla rabattinformation för seniorer och pensionärer till våra besökare. Tillfälliga pensionärsrabatter såväl som permanenta pensionärsrabatter på alltifrån museibesök, shopping till resor och mycket annat.